Høytrykks-vakta Gruppen

Våre tjenester

HTV Gruppen, som består av Høytrykks-vakta AS, HTV Rørfornying AS og HTV Entreprenør AS, tilbyr et bredt spekter av tjenester innen drift, vedlikehold og fornying av vann- og avløpssystemer – I HELE NORGE! Med hovedsete sentralt i Lillestrøm kommune, er det naturlig at vårt primære nedslagsfelt er på det sentrale Østlandet, men vi tar på oss større prosjekter over hele landet!

-Vi er dine problemløser innen vann og avløp

Høytrykks-Vakta – Spyling, rørkontroll og tømmetjenester! 24 timer i døgnet, 365 dager i året!


Spyletjenester
-          Åpning av tette rør

-          Vedlikeholdsspyling – unngå tett avløp!

-          Høytrykksrens av vann og avløpsrør

-          Tining av vann- og avløpsrør

-          Varmtvannsvask

-          Garasjevask

-          Storspyling av hovedledninger

-          Fjerning av fremmedlegemer i rør

-          Tankrengjøring

 

Tømmetjenester
-          Slamsuging / sugebil

-          Tømming av fettutskillere

-          Tømming av sandfang og drensrister

-          Tømming av pumpekummer

-          Rengjøring av pumpekummer

-          Slamavskillere / septiktanker

-          Oljeutskillere

-          Supersuger

-          Prøvetaking av utskillere

 

Tørrsuging / blåsing av masser
-          Supersuger

-          Vakuumsuger

-          Vakuumgraver

-          Suging av alle typer masser – vått og tørt – ballastpukk, jord, leire, singel, leca, betong, søppel, korn, støv, osv.

-          Blåsing av pukk, leca, singel, osv.

-          Askesuging

-          Stubbeloftsleire

-          Tømming av søppelsug

-          Suging for fjerning av masser inne i bygg

-          Utgraving for senkning av kjellergulv

-          Sugegraving – skånsom graving for avdekning av rør og kabler i grunnen

-          Punktgraving – for nedsetting av f.eks. stolper, gjerdestolper eller master

 

Rørkontroll
-          Rørinspeksjon av stikkledninger med stakekamera – vi utarbeider en skriftlig og lett forståelig rapport med bilder, forklarende tekst og video

-          Rørinspeksjon av hovedledninger og større rør med rørinspeksjonsbil – rapport iht. gjeldende standard. Vi vet hva kommunen krever!

-          Trassèsøk – avdekk hvor røret går i grunnen

-          Lekkasjesøk

-          Avdekking av luktproblemer

-          Rådgivning

 

HTV Rørfornying – rørfornying av kloakk – og overvannsrør, ute og inne!
Gravefri rørfornying


-          Gravefri rrfornying av avløpsrør fra 75-250mm

-          Gravefri punktutbedring av sprekker og forskyvninger i rør – uten å måtte utbedre hele rørstrekket

 

Fresetjenester
-          Fresing av grenrør

-          Fjerning av røtter i rør

-          Fjerning av rustknoller i rør

 

Blending av grenrør
-          Gravefri blending av grenrør/stikkledninger, uten tilgang fra kommunal hovedledning

-          Rottestopp

 

HTV Entreprenør – graving til alle formål! Akutte oppdrag utføres innen 24 timer – året rundt!
 

Håndtering av overvann og grunnvann
-          Drenering

-          Avskjæringsgrøfter for overvann

-          Drensrenner

-          Fordrøyningsanlegg for overvann

 

Utemiljø
-          Utemiljø – ny støttemur, ferdigplen, kantstein, belegningsstein, gatemøbler, ol.

 

Utbedring av eksisterende VA (vann og avløps) anlegg
-          Utbedring av brudd på vann og avløps rør

-          Skifte av utvendige stoppekraner og kummer

-          Skifte av kumlokk og kumrammer

-          Rehabilitering av eksisterende vann og avløpsanlegg i grunnen

-          Punktutbedring av rørbrudd på alle typer rør

 

Nyanlegg vei, vann, avløp og bygg
-          Nyanlegg for vann, overvann og avløp i grunnen

-          Grunnarbeider for hus, tilbygg, garasje, fundamenter

-          Renseanlegg for hus, hytter og industri

-          Nedgraving og installering av tanker og kummer

-          Opparbeiding av gårdsplasser og uteområder

-          Kabelgrøfter for tele, fiber, fjernvarme, strøm, ol.

 

Vakuumgraving
-          Sugegraving / Vakuumgraving– skånsom graving for avdekning av rør og kabler i grunnen

-          Punktgraving  med vakuumgraver – for nedsetting av f.eks. stolper, gjerdestolper eller master

 

Asfaltering
-          Punktutbedring av hull i asfalten

-          Asfaltlapping

0
Feed

Skriv en kommentar