Våre tjenester

Som en del av Høytrykks-Vakta Gruppen, tilbyr vi alle tjenester innen drift, vedlikehold og nyetablering av vann- og avløpsanlegg! 

Be om pristilbud

Hva er gravefri rørfornying?

Rørfornying ved hjelp av strømpe/NoDig-metoden utføres uten, eller med minimale, inngrep på eiendommen. Det vil si at du slipper å grave opp vei og hage, og pigge opp kjellergulvet og rive vegger for å skifte ut rørene.

Dette er en forholdsvis ny arbeidsmetode, og på denne måten kan vi utbedre gamle dårlige rør uten at det er behov for graving, i tillegg blir anlegget ute av drift i svært begrenset tid.

På småjobber starter vi på morgenen, og når beboer kommer hjem fra jobb er anlegget ferdig utbedret og klart til bruk. Ved bruk av rørfornying med strømpe vil anlegget være oppgradert slik at anlegget på nytt har forsikringsmessig full dekning.

Rørfornying med strømpe betyr i praksis at vi blåser inn en strømpe i det eksisterende røret. Strømpa er på forhånd mettet med epoxy. Vel på plass inne i det gamle røret blåses strømpa opp slik at den fyller det eksisterende røret. Epoxyen herdes med varm luft eller varmt vann i løpet av timer. Epoxyen brukes som lim mot det eksisterende røret, samtidig som det gjør at strømpa blir hard og rund som et normalt rør. Strømpe benyttes på ledninger både ute og inne, på selvfallsledninger fra 50mm og trykkledninger fra 100mm

På ledninger med grenrør må vi gå inn og frese ut grenene etter at strømpa er ferdig herdet.

Ikon, pengesedler

Økonomi

Som metode er rørfornying økonomisk fordelaktig, spesielt der oppgraving eller riving gjør utskifting tidkrevende og kostbart, men metoden kan også være å foretrekke, blant annet grunnet hensyn til miljø, beboere, publikum og trafikale forhold.

Ikon, drypp fra skadet rør

Punktreparasjon

Ved tilfeller der ledningene generelt er i god forfatning, men har skader på avgrensede strekninger kan det benyttes en metode der man foretar en punktreparasjon av ledningen. Dette vil i de fleste tilfeller være langt rimeligere enn å grave opp og utbedre røret på den aktuelle strekningen. Punktreparasjoner kan utføres for alle dimensjoner.

En entreprenør med viktig kompetanse

En slik jobb krever spesiell kompetanse, erfaring og utstyr. Har du gamle rør som du ønsker å fornye? Kontakt oss for en gjennomgang.

Ta kontakt