Gravefri rørfornying

Rørfornying med strømpeforing er både tids- og kostnadseffektivt

Kontakt oss

Forlenger levetiden på ditt røropplegg

Stadig flere kommuner retter fokus mot utbedring av lekkasjer fra det kommunale avløpsnettet. Dette hjelper lite hvis de private stikkledningene fremdeles består av gamle betongrør som er i dårlig forfatning. I for eksempel Oslo kommune gis det pålegg om utbedring av private stikkledninger i takt med at kommunen selv utbedrer sine egne hovedledninger. 

Vi utfører rørfornying av kloakk og overvannsrør, slik at dine rør blir så gode som nye! Røret renses for rustknoller og avleiringer, før en epoxymettet strømpe tilpasses til rørstrekket som skal rehabiliteres. Deretter blåses denne inn i røret og herder på plass. Etter herding freses eventuelle grenrør opp ved hjelp av en freserobot, før anlegget kan tas i bruk.

Gravefri rørfornying - Fra a til å:

Rørfornyingen foregår etter faste rutiner. De gamle rørene kontrolleres med kameraer og måles nøye opp, før de renses, både med mekanisk rens, og ved hjelp av høytrykk. Deretter blandes epoxyen som igjen tilsettes filtstrømpen, før denne epoxyen fordeles jevnt ut i strømpen som skal danne det nye røret. Strømpeforingen skytes inn med trykkluft, og står å herder iht. produsentens krav. Deretter freses grenrørene opp, før avløpet igjen kan benyttes.

Button Text

Har du fått pålegg om utbedring?

Ta kontakt så hjelper vi deg, slik at du får et avløp som fungerer, og som ikke unødvendig belaster miljøet.

Ta kontakt